Minőségirányítás

Minőségpolitika és Környezetpolitika

MK-D Minőségpolitikai nyilatkozat

A Kovács Kft.-nél a minőséget kulcstényezőként kezeljük, melyet az ISO 9001, gépjárműipari területen az ISO/TS 16949:2009 követelményrendszer szerint kialakított és dokumentált minőségirányítási rendszer bevezetésével és alkalmazásával kívánunk megvalósítani.

Cégünk alapvető stratégiai célja termékeink minőségével és gyártási technológiánkkal megfelelni a mindenkori követelményeknek. Az eredményesség, gazdaságosság javítása, és a vevői igények hatékony kielégítése érdekében a gyártási folyamatainkat és minőségirányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.

Az alábbi területeket kiemelt jelentőséggel kezeljük:
 • a minőségügyi és a vevői követelmények ismertté tétele és hatékony alkalmazása a szervezeten belül
 • határidők szerinti pontos és hiánytalan teljesítések
 • nullhiba szemléletű megközelítés, a hibamegelőzésre helyezve a hangsúlyt
 • folyamatok eredményességének mérése, értékelése és fejlesztése
 • hatékony képzés és információáramlás biztosítása
 • kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítása a beszállítókkal
 • dolgozók bevonása és érdekeltté tétele a fejlesztésekben

A Kovács Kft. vezetése elkötelezi magát az említett irányelvek betartására, valamint az ezekhez szükséges erőforrások biztosítására.

Környezetpolitika

A Kovács Kft. fő tevékenységei: Fémmegmunkálás, süllyesztékes kovácsolás. Alapvető technológiáink: CNC megmunkálás, süllyesztékes kovácsolás, hőkezelés. Társaságunk célul tűzte ki, hogy környezeti szempontok figyelembevételével folytatja tevékenységét. A környezettudatos gondolkodás és működés a társaság alapfilozófiájának egyik fontos eleme.

A Kovács Kft. ISO 14001:2004 szabvány szerint felépülő környezetirányítási rendszerének működtetése szoros összhangban történik társaságunk minőségirányítási rendszerével. Célunk, hogy olyan környezeti teljesítményre tegyünk szert, amelyre büszkék lehetünk, valamint hogy széles körben elnyerjük ügyfeleink, és érdekelt feleink bizalmát, hogy jó szomszédok legyünk, és hogy hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez.

Céljaink elérése érdekében:
 • Elköteleztük magunkat a környezetszennyezés megelőzése mellett, és törekszünk környezeti kibocsátásaink folyamatos csökkentésére.
 • Betartjuk a tevékenységünkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat, határozatokat és szabványi előírásokat, valamint a belső szabályozásokat.
 • Környezeti célokat és előirányzatokat határozunk meg, amelyeket környezeti programok keretében valósítunk meg, folyamatosan nyomonkövetve teljesülésüket.
 • A tevékenységünk során és az irodai folyamatokon belül is elsődleges célunk a hulladékok szelektív gyűjtése és elszállítása, illetve lehetőség szerinti újrahasznosítása.
 • Tevékenységünk során az energiát és anyagokat gazdaságosan használjuk fel.
 • Környezeti teljesítésünket meghatározott rendszerességgel értékeljük, és ennek figyelembevételével környezetközpontú irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.
 • Környezetirányítási rendszerünk teljesítményéről és változásairól rendszeresen tájékoztatjuk munkatársainkat, valamint naprakész információval rendelkezünk.
 • A beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általunk működtetett környezetközpontú irányítási rendszer elvárásainak megfelelően végezzék tevékenységüket.
 • A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelmi szemlélet érvényesülését, a környezettudatos gondolkodás elterjedését munkatársai és beszállítói körében, az érdekelt felek magasabb szintű kielégítése érdekében.
 • Munkatársainktól elvárjuk a környezettudatos munkavégzést, amelyhez a rendszeres oktatások nyújtanak segítséget.

Minőségirányítás

A Kovács Kft. az IATF 16949:2009 szerint tanúsított minőségirányítási rendszert működtet a gyártási folyamatokban. A termékminőségre fordított beruházások megmutatkoznak az ellenőrző és mérőberendezéseink színvonalában. Kiemelt figyelmet fordítunk a munka megtervezésére, szervezésére és felügyeletére a késztermékek pontossága érdekében. Folyamataink megfelelnek a vonatkozó minőségügyi előírásoknak. Cégünk elsődleges célkitűzése, hogy a vevői követelményeknek minél magasabb színvonalon megfeleljen.

Mérőeszközök:
 • ZEISS Contura 7/7/6 – koordináta mérőgép
 • ZEISS Contura G2 Aktív – koordináta mérőgép
 • ZEISS Accura 12/18/10 – koordináta mérőgép
 • ZEISS Duramax – koordináta mérőgép
 • ZEISS Contourecord 1700 – konturográf
 • Twinner T8 – hossz/átmérő mérőgép
 • T&S ConturoMatic – konturográf
 • Mitutoyo– felületi érdességmérő
 • Több mint 800 kézimérőeszköz és idomszer
 • Jenoptik Opticline tengelymérő
Anyagvizsgáló labor eszközök:
 • PALLAS – mikroszkóp
 • MECATOM T4 – tárcsás daraboló
 • MECAPRESS II. – gyantába ágyazó gép
 • MECAPOL 320 – polírozó gép
 • EMCO M1C010 – keménységmérő
 • EMCO M4U-075 – keménységmérő
 • KARL DEUTSCH 1090 – ultrahangos repedésvizsgáló
 • KA-MEGA UH 600 repedésvizsgáló
Tanúsítványaink
Nyilatkozatok
Fel